Sopraner
Alice Hansen Anne Abildgaard Connie Dick Henriksen Dorthe Lundsgaard Grethe Paaske Nielsen
Helen Hansen Helle Skovgaard Lena Rasmussen Lene Pedersen Mette Sørensen
 Tove Aagaard
Alter
Aase Larsen  Dorthe Tornvig  Heidi Høyer  Inger Habæk  Lisbeth Kern
Marie Nielsen Pia Skytthe Ruth Nielsen Ulrikke Krab Henningsen
Tenorer
Hans Erik Pedersen Harald Lundsgaard Lykke Lencher
Basser
Alf Loft Hansen Niels Nielsen Per Harbo Terkel Henningsen