Sopraner        
Alice Hansen Anne Abildgaard Connie Dick Henriksen Dorthe Lundsgaard Grethe Paaske Nielsen
Helen Hansen Helle Skovgaard Lena Rasmussen Lene Pedersen Mette Sørensen
       
 Tove Aagaard        
         
Alter        
Aase Larsen  Dorthe Tornvig  Heidi Høyer  Inger Habæk  Lisbeth Kern
 
Marie Nielsen Pia Skytthe Ruth Nielsen Ulrikke Krab Henningsen  
         
Tenorer        
   
Hans Erik Pedersen Harald Lundsgaard Lykke Lencher    
         
Basser        
 
Alf Loft Hansen Niels Nielsen Per Harbo Terkel Henningsen